Makt og avmakt. Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Makt og avmakt. Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch