Amund Sjølie Sveen med Melting – en videreføring av Economic Theory for Dummies

Amund Sjølie Sveen med Melting - en videreføring av Economic Theory for Dummies