Munkerud skole

Veien mellom Huler og Tårn går til Munkerud skole

Cirka Teaters forestilling Veien mellom Huler og Tårn vil vises på den splitter nye Munkerud Skole i Oslo! Skolen har en lang historie, og de første merkene etter mennesker som er funnet der, er en steinalderøks somer rundt 7000 år gammel. Litt senere anla Cistercienser- ordenen et kloster ute på Hovedøya i Oslo, og for vel 700 år siden ryddet munkene ny mark inne på fastlandet der Munkerud skole ligger i dag. Navnet Munkerud betyr : munkenes rydning (rud = rydning). Munkene tok i bruk og dyrket opp det området der Munkerud skole ligger i dag.

En helt ny og moderne skole sto ferdig i august 2016, og 25. august klippet byråd Geir Lippestad snoren til den nye skolen. Korpset spilte, direktør Astrid Søgnen talte, elever danset og alle sang den nye skolesangen.

Showbox gleder oss til å samarbeide med Munkerud skole, og torsdag 30. november kan du følge med opp og få med deg Cirka Teaters forestilling Veien mellom huler og tårn i deres gymsal.