Automatisk kladd

Tiende gang med Unge stemmer på Showbox

I 2012 ble Showbox for første gang gjestet av 5 ungdommer fra 10. klasse på Nittedal ungdomsskole, som skrev, filmet og reflekterte seg gjennom festivalen. De diskuterte med fagfolk som var i harnisk over en forestilling ungdommene elsket, de samtalte med internasjonale delegater og de skapte debatt da scenekunst.no valgte å trykke deres anmeldelse av Hege Haagenruds Juryen. Etter det har Showbox hvert år blitt dekket av en ungdomsredaksjon fra Nittedal, og vi har med Unge stemmer vært en del av EU-prosjektet T.E.E.N. der ungdom fra flere ulike land sammen med festivaler og arrangører har utviklet ulike verktøy til refleksjon, samtale og meningsutveksling rundt scenekunst.

Ingen diskuterer lenger om barn og ungdom sin mening bør bli hørt. Alle vil ha medvirkning. Gjennom disse årene har også vi blitt klokere, vi har sett hva som fungerer, hvor vi kan utfordre og hva vi må revurdere.

I år tar vi Unge stemmer et hakk videre og vi kommer til å ta i bruk flere av verktøyene utviklet av TEEN, både for å kuratere deler av Showbox sammen med ungdom, for å sørge for trygge, fysiske samtalerom der vi alle kan se hverandre i øynene og å bruke deres kompetanse på å være publikum.

Foto: Lars Opstad. Cas Public med Unge stemmer.