Strategisk markedsføring for scenekunstnere

Fagprogram på Showbox

I tillegg til forestillinger arrangerer vi et bredt fagprogram på Showbox:

For scenekunstnere og produsenter

Å synliggjøre seg selv eller egne prosjekter i scenekunsten, kan være både overveldende, kleint og føles vilkårlig. De færreste av scenekunstnere har opplæring i markedsføring og det lille vi kan, har blitt til gjennom den velkjente prøv-og-feil metoden.

Strategisk markedsføring for scenekunstnere

Skuespiller- og danseralliansen og Scenekunstbruket inviterer til en faglig markedsføringsmeny du kan ta med deg ut en mørk vinternatt i frilanstilværelsen under SHOWBOX festivalen. Et best-of, plukk- og miks-program bestående av kurs og seminarer som skal gjøre deg i stand til å fikse de gode innleggene på SoMe, samt gi deg innsikt i de hemmelige algoritmene prosjektet ditt trenger for å nå frem til rett gruppe entusiaster. Du kan delta alle tre dagene, eller velge den dagen som passer best. Sjekk hele programmet her. 

Kræsjkurs i internasjonal strategi og tilstedeværelse

Torsdag 2. desember kan du få en hel dag med faglig input. Først med SKUDA, deretter retter Assitej og Danse- og teatersentrum blikket ut i verden.

Showbox er en arena med et internasjonalt publikum som er interessert i norsk scenekunst og vi samarbeider tett med festivaler og organisasjoner rundt om i verden. Hvert år samarbeider vi med Danse- og teatersentrum om å få internasjonale gjester til Showbox, og på den måten få vist fram norsk scenekunst til et internasjonalt publikum. Vi er også medlemmer av Assitej som jobber strategisk for å promotere scenekunst for det unge publikumet gjennom sitt internasjonale nettverk.

På dette kræsj-kurset i internasjonal strategi og tilstedeværelse vil Assitej og DTS gi deg økte sjanser til å muliggjøre dine internasjonale ambisjoner. Her viser de hvordan du med ditt kunstnerskap og scenekunstprosjekt(er) best treffer programmerere og samarbeidspartnere med dine ideer på festivaler og bransjetreff. På dette kurset jobber vi helt konkret med verktøy for promotering, markedsføring og salg av scenekunstprosjekter og kunstnerskap.

Les mer her.

EU-prosjekter; i startgropa, underveis, etterpå, videre, på nytt?


I forbindelse med visningen av workshopforestillingen «Failure Landscape» som har vokst fram i etterkant av ett av kunstnerlaboratoriene i EU-prosjektet PUSH+ ser vi på flere prosjekter med norske partnere med fokus på hvordan de kan påvirke og utvikle scenekunstfeltet. Hvordan kan scenekunstfeltet, både arrangører og utøvere dra nytte av det som utvikles i prosjektene? Les mer her.

KROMspring – iscenesatte seminar og verksted

Under showbox inviterer Rom for dans til både verksted og seminar. Rom for Dans har gjennom sytten år laget dansekunst hvor barn, unge og voksne deltar, og i sitt KROMspringprogram viser de flere forestillinger og inviterer til verksted og seminar.

Deltakelse i praksis

På dette seminaret ønsker Rom for dans å dele hvordan de jobber med medvirkning og hva begrepet betyr for dem, i teori og praksis. Høyskolen for dansekunst tilbyr en bachelorutdanning med et særskilt fokus på kunst for barn og unge. Hvordan forbereder denne utdanningen studentene på å jobbe i kunstprosjekter hvor barn og unge deltar? Studenter og lærere fra høyskolen er med på seminaret og deler erfaringer og perspektiver. Les mer her.

Parasitt – Landing som huskunstnere på Kuben vuderegående skole


Landing
 har jobbet på Kuben videregående skole i åtte sammenhengende uker, og i denne perioden har de blitt en del av skolen. I prosjektet utforsker de hva som skjer når de flytter dansepraksisen sin inn på en videregående skole, og tar i bruk rommene, elevene og formatene som finnes der. Målet med prosjektet er å utarbeide strategier for å møte elevene gjennom kunsten og kroppen, og å undersøke hvordan samtidskunst kan være relevant for denne målgruppa.

Under Showbox har Landing sin siste uke på Kuben videregående skole, og tilbyr Showboxpublikum å prøve seg som huskunstner sammen med Landing, eller delta på en omvisning. Les mer her.