Showboxfest

Fagprogram 2022

Showbox er en todelt festival, en del består av et kunstnerisk program, med åpne forestillinger på dag og kveldstid, og i tillegg presenterer vi et fagprogram med workshops, samtaler og debatter for dem som jobber i scenekunstfeltet for barn og unge. Showbox samler fagfolk fra hele Norge i tillegg til flere internasjonale kontakter i Oslo under festivaluka.

3Place – Performing arts as the third place for a young audience

Workshop om å lage det tredje stedet
Tirsdag 29. november, kl 12-16.00
Kloden teater, Pilotscenen

Scenekunstbruket har søkt om et Kreativt Europa-prosjekt sammen med Junges Ensemble Stuttgart og Divaldo Drak: 3Place: Performing arts as the Third Place for the young audience. Vi tar utgangspunkt i de sosiologiske teoriene om «third places», både som fysiske rom, men også sosiale steder, imaginære steder og selve kunstopplevelsen. Målet er å lage gode metoder for å nå det unge publikummet og å utvikle scenekunsten til å være et sted de velger å være, møtes og føler seg hjemme i. Under Showbox skal vi sammen med Kloden teater ha en praktisk workshop med ungdommer, arkitekter, kunstnere, arrangører, byutviklere, politikere og andre for å diskutere hvordan et slikt tredje sted kan ta form.

Masterclass i Inclusive Theatre 

Onsdag 30. november, kl 10-14.00
Sentralen, Forstanderskapssalen

Workshop for kunstnere, med Andrew Standford og Replay Theatre fra Nord-Irland. Replay har i flere år utviklet tilrettelagte forestillinger for det unge publikummet. Denne masterclassen tar for seg praktiske metoder for å kunne jobbe frem scenekunstproduksjoner for publikum med ulike nevrodiverse utfordringer og/eller funksjonsvariasjoner. I samarbeid med Assitej Norge.

Minglearrangement for kunstnere, arrangører og internasjonale delegater

Onsdag 30. november, kl 15-17.00
Dansens hus

Vi gjentar det nyttige minglearrangementet fra 2019, og samler kunstnere, arrangører og internasjonale til en uformell ettermiddag med kaffe og kanelboller i foajéen på Dansens hus. I samarbeid med Dansens husAssitej Norge og Danse- og teatersentrum.

Den kritiske skolesekken

Fredag 2. desember
Nøyaktig tid og sted kommer

Gjennom DKS-LAB for kritikere får et utvalg kritikere veiledning i å utforme prosjekter med Den kulturelle skolesekken som målgruppe. Hva kan kritikk for og med et ungt publikum være og hva er kritikkens plass i DKS? Scenekunstbrukets Unge stemmer er også 10 år i år, og vi deler erfaringer og praksiser herfra. Arrangementet tar blant annet form som en kjøkkenbordsamtale mellom ungdommer, kritikere og kunstnere. For arrangører, produsenter, kritikere, lærere med flere. I samarbeid med Kulturtanken.

Billetter kommer i salg så snart alle tidspunkter i festivalprogrammet er på plass.