Parkour!

Parkour!

UVENTA tar oss med på en fysisk og visuell opplevelse – en symbiose mellom dans, parkour, teknologi og media.

Meellom ulike lag av tid og virkelighet møter vi to parkourutøvere og en musiker som sammen med live projeksjon av video og lys tar oss med på uventa overganger inn i et surrealistisk, flerdimensjonalt mellomrom.

UVENTA lar oss komme tett på de to parkourutøverne. Vi får føle hvordan de er menneskelige, ta avgjørelser: De må forhandle vekt og tyngde, finne grep, hjelpe hverandre. De tar risiko, blir røde og slitne, sitter på vagle, klatrer eller faller, balanserer over publikum.

Selve scenografien er et massivt byggverk av rør og «clamps», som ved hjelp av videoprojeksjon og lys forvandles til skyggebyer og strømmer av pixler og lys som sluker menneskene og kroppene.

UVENTA lar publikum bli overveldet, men også gjenkjenne risikoen, og ikke minst leken.

Antero Hein utfordrer parkourens vanlige dynamikk til et særegent scenisk uttrykk.

Foto: Yaniv Cohen