Goodbye Kitty
TEEN SEMINAR: AMBASSADØRENE

TEEN SEMINAR: AMBASSADØRENE

28/11/2017 - 10:00 - 11:30

Scenekunstbruket har satt sin satsing ungestemmer.no inn i en internasjonal kontekst gjennom EU prosjektet TEEN. Ett år etter oppstarten av TEEN, er det ungdommene som har tatt over. Ni unge ambassadører fra Danmark, Italia og Norge snakker om kunstopplevelser og hvilke muligheter prosjektet TEEN har gitt dem.

De norske ambassadørene er første generasjon som har gjennomlevd DKS fra vugge til VGS: Er målgruppetenkningen riktig? Når de voksne har definisjonsmakt om hva som er bra kunst, hva blir igjen for oss å definere?

AMBASSADØRENE er en fokusgruppe som tar pulsen på scenekunsten, og som mener mye om kunstformidling.

Påmelding: send mail til marthe@scenekunstbruket.no