Meg, meg meg, og Th'Line
Fagmorgen: Teater og identitet

Fagmorgen: Teater og identitet

01/12/2017 - 10:00 - 12:00

Teater og identitet

Samtale med Th’Line om hvordan man bruker kropp og rom til å diskutere identitet på scenen. Hva betyr identitet for målgruppetenkningen og er det ikke sånn at utforskningen av identitet som scenisk prosjekt noen ganger kan oppleves som en klisjé? Hvordan kan man jobbe mot klisjeene?

Vi diskuterer det kroppslige i dansen og hvordan den fysiske plasseringen kan bidra til å tematisere kropp, væren og identitet.

Vi starter hver festivaldag med et lite frokostseminar; med artist talks, vi snakker om tematikk og går i dybden på hva vi har sett og skal se.

Seminarene ledes av Julie Rongved Amundsen, som er ph.d. i teatervitenskap fra UiO med avhandlingen Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance om masseteater og ideologi i Nord-Korea og USAHun er teaterkritiker og skribent og jobber for tiden med en bok om ideologifremstilling i norske historiske spel.

www.julierongvedamundsen.wordpress.com

 

Vi lover kruttsterk kaffe, lys i juletreet og imaginært fyr i peisen.