Kjønn i scenekunsten

01/12/2017 - 16:30 - 18:30

Hvordan er kjønnsbalansen i scenekunsten for barn og unge? Hvordan blir kvinner og menn fremstilt på scenen, og hvordan speiles kjønnsmangfoldet i det som presenteres landets barn og unge? Kan scenekunsten være holdningsskapende eller atferdsendrende? Kan kunsten bidra til å endre strukturene som gjør at skjevheter, diskriminering og trakassering får leve videre i kunst- og kulturlivet? Og skal kunsten være et verktøy for bevissthet, holdninger og atferd? På dette seminaret vil vi undersøke scenekunstens muligheter og oppdrag. Aktører som Scenekunstbruket og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken treffer barn og unge landet over, året rundt; i skolen og på kommersielle kulturarenaer. Har vi et spesielt ansvar for hva som presenteres for publikum? Med oss på laget har vi foreningen Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Følg med for oppdateringer!

Hva: Seminar om kjønnsbalanse i scenekunsten, del av Showbox
Hvor: Sentralen i oslo, Forstanderskapssalen
Når: Fredag 1. des. 2017, kl. 16.30 – 18.30
Hvem: Scenekunstbruket, Balansekunst og Kulturtanken er arrangører. Mer info om innhold og deltakere kommer!
Påmelding: Send en mail til marthe@scenekunstbruket.no

scenekunstbruket.no | showbox.no | kulturtanken.no | balansekunstprosjektet.no

 

Foto: Fra konsertforestillingen «Planetene», en samproduksjon mellom Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Vestfold og Kongelige norske marines musikkorps (Marinemusikken).
Foto: Lars Opstad/Kulturtanken