Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Fagsamtale: Å lage kunst med kjønnsmangfold som tema