Av og til misunner jeg gullfiskene
KROMspring: Av og til misunner jeg gullfiskene

KROMspring: Av og til misunner jeg gullfiskene

Rom for dans

01/12/2021 - 12:00 - 13:00
Fra 13 år

Av og til misunner jeg gullfiskene er en danseforestilling om identitet, kjønn, relasjoner og selvstendighet. Inspirert av Erlend Loes Naiv.Super og den naivistiske fortellermåten i denne boken, ønsker vi å belyse kompleks og vanskelig tematikk med et naivt, undrende og til tider humoristisk blikk. I et samfunn som konstant setter søkelys på at vi skal finne oss selv og fremstille oss selv som perfekte på internett har vi behov for å si; det er ikke så farlig, du er mer enn interessant nok som du er!

Av og til misunner jeg gullfiskene er en danseforestilling spesielt rettet mot elever på ungdomsskole og videregående. Av og til misunner man kanskje gullfiskene, som glemmer hva de har opplevd sekunder etter at det har skjedd, og som derfor aldri reflekterer spesielt mye over egen eksistens. Det må være befriende, spesielt i et samfunn som hele tiden forteller deg at du må finne deg selv, være deg selv og realisere deg selv. «Du er god nok som du er, aldri glem det, men her er 10 punkter som gjør deg til en bedre versjon av deg selv». Spesielt i de sårbare tenårene er problematikk knyttet til identitet noe som opptar de aller fleste. Det er vanskelig å navigere i en endeløs jungel av selvmotsigende informasjon om hvem vi er.

Co-produsert av og på Rom for Dans og med kunstner opphold på Seanse ble forestillingen til i 2021. Forestillingen har spilt under Summer Dance festivalen i Vanvikan med svært gode tilbakemeldinger.

Koreografene og danserne Marte Brustad Melhus, Einar Reynisson Grimsby og Martin Bergo Selsjord har sammen med komponist Harald Jordal Johannesen skapt danseforestillingen igjennom pandemien, som har bydd på sine utfordringer og velsignelser.

 

Vi har et svært begrenset antall billetter. Send mail til sofie@scenekunstbruket.no med forespørsel. 

 

Kunstnerisk ansvar, koreografi, dramaturgi, tekst, scenografi og utøvere: Marte K. B. Melhus, Einar R. Grimsby og Martin B. Selsjord
Musikk: Harald Jordal Johannesen
Lysdesign: Einar Reynisson Grimsby
Co-produsert av Rom for Dans, med støtte av SPENN og SEANSE.

KROMspring
en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

Mønstringen/festivalen KROMspring er en samling med 5 av våre profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum knyttet til festivalen Showbox, arrangert av Scenekunstbruket.

Fredag arrangerer vi i samarbeid med ShowBox fagdag om deltakelse.

Vårt arbeid på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

KROMspring: Mellomtiden 1 KROMspring: Mellomtiden 2