KROMspring: Habitat: et iscenesatt verksted
KROMspring: Habitat: et iscenesatt verksted

KROMspring: Habitat: et iscenesatt verksted

Rom for dans

01/12/2021 - 15:00 - 16:00
Fra 13 år

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret. 

Vi mennesker lever i en omskiftelig tid preget av uro, forandring og oppløsning, der folk flytter og flykter innad og på tvers av grenser, og hvor selve oppfattelsen av «hjemmet» stadig endres. Mennesker i alle aldre skaper seg hjem der de er, eller de bryter opp og drar til et nytt sted for å skape et hjem et annet sted. Dette er det store bakteppet til vår tematikk.

I trygge Norge lever det mennesker som har opplevd at hjem har gått i oppløsning, eller som har kommet til dette landet fordi de eller foreldrene har måttet flykte. En slik opplevelse kan være vanskelig å ta innover seg for de som ikke har opplevd annet enn å flytte til en større leilighet. Samtidig får vi daglig nyheter om klimaflyktninger, krig og terror, gjerne i en salig blanding med reklame og nyheter om Farmen kjendis. Hva gjør disse kontrastene med oss? Hva tenker de unge om sin egen situasjon og posisjon i verden?

I Habitat skaper vi et lekent og alvorlig rom der både de små individuelle opplevelsene og de store tematikkene får plass. Elevene får ta del i en refleksjon om hva som får den enkelte til å føle seg hjemme, hva de trenger for å skape den følelsen. Hvorfor er hjemmet vårt og tilhørighet til et sted og til andre mennesker så viktig for oss? Hva trenger vi for å skape et hjem? Reflekterer vi av og til også over hva som skal til for å få en annen til å føle seg hjemme, eller velkommen?

HABITAT som iscenesatt verksted er en videreutvikling av en forestilling ved samme navn som tidligere har vært spilt bl.a. i DKS Oslo og ved den internasjonale festivalen Oktoberdans i Bergen.

 

Vi har et svært begrenset antall billetter. Send mail til sofie@scenekunstbruket.no med forespørsel. 

 

Kunstnerisk og faglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse
Dramaturg: Marius Kjos.
Medskapende utøvere: Einar Reynisson Grimsby, Marte Kristine Brustad Melhus, Martin Bergo Selsjord
Komponist: Martin Ødegaard.
Scenograf: Carl Nilssen-Love.
Produsent: Rom for Dans v/ Camilla Myhre
Prosjektleder: Martin Bergo Selsjord

KROMspring
en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

Mønstringen/festivalen KROMspring er en samling med 5 av våre profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum knyttet til festivalen Showbox, arrangert av Scenekunstbruket.

Fredag arrangerer vi i samarbeid med ShowBox fagdag om deltakelse.

Vårt arbeid på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

KROMspring: Mellomtiden 1 KROMspring: Mellomtiden 2