KROMspring: Krom
KROMspring: Krom

KROMspring: Krom

Rom for dans

03/12/2021 - 09:00 - 11:00
Fra 6 år

«KROM – kropp i rom» er en dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold.
Tre dansekunstnere forteller sine historier om og med kroppen, samtidig får elevene delta aktivt og skapende med sine kropper både ved at de selv skaper en dans og gjennom å lage en skulptur. I arbeidet med KROM spør vi: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

Forestillingen fokuserer på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaring med å ta egne valg med egen kropp og en positiv opplevelse av å være en del av et felles kunstnerisk prosjekt. Kan vi lage et rom som har plass til alle?

 

«KROM – kropp i rom» varer i to timer uten pause, med glidende overganger mellom forestilling og verksted. De profesjonelle utøverne går ut og inn av rollene som utøvere og veiledere.

«KROM – kropp i rom» foregår i et rom og ledes av tre profesjonelle dansekunstnere. De har alle tre opparbeidet seg en særskilt kompetanse på skapende arbeid med barn og unge gjennom både utdanning og arbeidserfaring.

 

Vi har et svært begrenset antall billetter. Send mail til sofie@scenekunstbruket.no med forespørsel. 

 

KROMspring
en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

Mønstringen/festivalen KROMspring er en samling med 5 av våre profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum knyttet til festivalen Showbox, arrangert av Scenekunstbruket.

Fredag arrangerer vi i samarbeid med ShowBox fagdag om deltakelse.

Vårt arbeid på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

KROMspring: Mellomtiden 1 KROMspring: Mellomtiden 2