Barnas bål

Hybris

30/11/2017 - 12:00 - 13:45
fra 13 år

I forbindelse med reformasjonsåret 2017 bisto Scenekunstbruket Kirkerådet med å dele ut produksjonsmidler til nyskrevene forestillinger om temaet Nåde. Seks forestillinger som aktualiserer reformasjonens temaer for barn og unge er utviklet og skal framføres i kirker over hele landet høsten 2017.  På Showbox er det mulig å se to av disse.

Dere er fantastiske. Ja nettopp dere! Fordi dere har nysgjerrighet,
lekenhet, kreativitet  er det dere som kan skape. Dere er unge,
dere kan lage en helt ny historie.

Barnas Bål tar utgangspunkt i kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og handling – skaperverket er ikke til salgs.

Legenden Barnas bål forteller om høvdingenes råd som besluttet at ingen skulle foreta handlinger som kunne skade barnas livsgrunnlag i syv generasjoner fremover.

Med utspring i legenden tar vi ungdommene med på en reise inn i fremtiden, der den truede pakten mellom mennesket og skaperverket gjenopprettes.

Forestillingen kaller på de stemmene som ennå ikke er hørt. Kan vi i dialog med det unge publikummet inspirere dem til å formulere sine egne nye 95 teser?

 

Medvirkende: Nicolay Lange-Nielsen og Marius Kolbenstvedt
Vokal og komposisjon: Juliana Venter