Co-curating workshop
Podkast: Kitchen Table - Følelser

Podkast: Kitchen Table – Følelser

05/12/2020 - 11:00 - 12:00

Den gode samtalen rundt kjøkkenbordet!

Scenekunstbruket har gjennom EU prosjektet TEEN Ambassadors Across Europe, og Unge Stemmer utviklet kjøkkenbordsamtalen til et redskap til kritisk tenkning. Vanligvis inviterer 8 -10 ungdommer de voksne til å overvære deres samtale om et gitt tema. På grunn av pandemien er ikke dette mulig for øyeblikket, og vi presenterer derfor nå et nytt format av Kitchen Table, som podkast. Fire ungdommer fra Kuben og Edvard Munch videregående skole møtes for å snakke om FØLELSER. De har aldri møttes før, men har mye å snakke om. Ta vel imot Aina, Nofil, Henrik og Anna!

Du kan også lytte på Spotify eller YouTube.