Oppføringer av Elin Rekdal

Scenekunstbruket tildelt Balansemerket

Scenekunstbruket som arrangerer Showbox er den første kulturvirksomheten som oppnår Balansemerket, Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. I regi av Balansekunst har vi gjennomført kursing, kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak mot seksuell trakassering i virksomheten, blant annet å inkludere informasjon om retningslinjer i våre kontrakter og å synliggjøre organisasjonens standpunkt mot seksuell trakassering i […]

Takk for i år!

Showboxtreet er slukket, plakatveggen plukket ned og siste forestilling er spilt på den 15. utgaven av Showbox. Takk til alle store og små publikummere, samarbeidspartnere fra inn- og utland, spillesteder, kompanier, utøvere, teknikere, frivillige, Unge stemmer, internasjonale delegater, alle som har deltatt på fagarrangementer, minglinger og fest.