Rolf Engelsen og Aadne sekkelsten2

Gulljerven Ærespris går til Rolf Engelsen 1