Kulturminister Abid Raja åpne Showbox

Kulturminister Abid Raja åpner Showbox / Grand opening by the Cultural Minister

Selv om det blir en annerledes Showbox i år, så inviterer vi til festivalåpning tirsdag 1. desember. Vi er så heldige at vi har fått med oss kulturminister Abid Raja til å stå for den høytidelige tenningen av juletreet, som markerer at Showbox er i gang.


Even though it will be a different Showbox this year, we invite you to the grand opening of Showbox, Tuesday 1 December. The Minister of Culture, Abid Raja,  will be in charge of the traditional lighting of the Christmas tree, which marks the start of Showbox.