Festivalnyhet 02 1

Kunstnersamtaler / Artist talks

På Showbox lanserer vi i Scenekunstbruket vår helt nye podcast og videoserie. Formatet er enkelt; vi setter to scenekunstnere sammen og lar dem snakke fritt i en halv times tid. Noen av dem har møttes før, andre ikke. Felles for dem alle er at de jobber med scenekunst for barn og ungdom.

I løpet av Showbox møter du de åtte første scenekunstnerne, to hver dag fra tirsdag til fredag. Gled deg til å høre fra Hina Zaidi og Daniel Grindeland, Magnus Myhr og Jens Jeffrey Trinidad, Guri Glans og Joakim Borgen, samt Hildur Kristinsdottir og Anders Kippersund snakker om.


At Showbox, we are launching our brand new podcast and video series. The format is simple; we put two performing artists together and let them talk freely for half an hour. Some of them have met before, others not. Common to them all is that they work with performing arts for children and young people.

During Showbox, you will meet the first eight performing artists, two every day from Tuesday to Friday. Look forward to hearing from Hina Zaidi and Daniel Grindeland, Magnus Myhr and Jens Jeffrey Trinidad, Guri Glans and Joakim Borgen, as well as Hildur Kristinsdottir and Anders Kippersund.