Kulturtanken

Gullhaung torg 2, Oslo


Kulturtanken ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.

De skal i tillegg bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

 

Kollektivtransport:

t-bane til Nydalen

Buss 30 og 37 til Nydalen

Kommende arrangementer på Kulturtanken

  • Ingen arrangementer på dette stedet