Om Showbox 2022

Velkommen til Showbox, en festival med fokus på barn og unge. Årets festival går av stabelen  fra tirsdag 29. november, til og med lørdag 3. desember 2022.

Scenekunstbruket etablerte i 2005 den årlige scenekunstfestivalen Showbox. Vi hadde som mål å styrke scenekunstkompetansen i målgruppen barn og unge, og presentere nye kunstneriske prosjekter for et bredt publikum fra hele landet. Festivalen arrangeres i år for 18. gang og har både nasjonalt og internasjonalt blitt en svært viktig scenekunstfestival med fokus på barn og unge.

Festivalprogrammet er åpent for alle, og det er mulig å kjøpe enkeltbilletter til både forestillinger og faglig program. Programmet slippes fortløpende, og billetter er i salg fra høsten 2022.

Som Norges største landsdekkende formidler av scenekunst, ser Scenekunstbruket det som en av våre viktige oppgaver å gi de ulike miljøene, som arbeider med produksjon og scenekunstformidling mot barn og unge, muligheten til å samles. Showbox har gjennom årene bygd seg opp til nettopp å bli et slikt samlingssted og en fagarena i tillegg til å være et godt kulturtilbud for barn, unge og familier i Osloregionen.

I løpet av festivalens fem dager samles publikum, barn og unge, fagfolk, arrangører, scenekunstnere og andre interesserte i scenekunst til å se et mangfold av forestillinger, delta i samtaler og diskusjoner.

Showbox fungerer som en arena for erfaringsutveksling, nettverksbygging og prosjektsamarbeid for både arrangører, scenekunstnere og andre som jobber med scenekunst for barn og unge. Dette likeverdige perspektivet er viktig for Scenekunstbruket. Vi legger vekt på gode møteplasser, samt å gjøre festivalprogrammet like interessant for publikum i Oslo, som for scenekunstnere og arrangører. Showbox er i så måte en utviklingsarena som stimulerer og inspirerer til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og heving av status generelt for scenekunst for barn og unge.

I år, som tidligere, kommer Showbox til å bli fulgt av en ungdomsredaksjon, som i løpet av festivalen kommer til å blogge om sine opplevelser på ungestemmer.no.

Kvalitet er et av Scenekunstbrukets viktigste varemerker. Det bestrebes også i gjennomføringen av festivalen. Det er et mål å presentere forestillinger med god kunstnerisk kvalitet og å vise forestillinger med forskjellige uttrykk og formater, som henvender seg til ulike publikumsgrupper. Alt for best mulig å vise spennet innenfor scenekunstuttrykket.

Gå ikke glipp av opplevelsesrike dager med inspirerende forestillinger, fornyet kunnskap og engasjement.

Velkommen til Showbox 2022!

Kontaktinfo:

Ådne Sekkelsten: 915 24 645
aadne@scenekunstbruket.no

Elin O. Rekdal: 984 19 464
elin@scenekunstbruket.no

Anki Oveland: 95 83 20 79
anki@scenekunstbruket.no

Gabrielle Haga: 992 90 146
gabrielle@scenekunstbruket.no

Finn Adrian Jorkjen: 41558673
finn@scenekunstbruket.no