#Me&U
KROMspring: #Me&U

KROMspring: #Me&U

Rom for dans

02/12/2021 - 10:00 - 12:00
Fra 13 år

Forestillingen #Me&U utforsker spørsmål knyttet til identitet, kropp og relasjoner, og ønsker å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Hvordan ser vi (på) hverandre og hvordan snakker vi til/med hverandre?

I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og å sette grenser for hva de ønsker å være med på. Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessuten at et stadig økende kroppspress gjør seg gjeldende blant de unge. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende, både for gutter og jenter. . Forestillingen #Me&U vektlegger dialog, samhandling og toleranse, og synliggjør flere kvaliteter ved det å være ung enn ytre ting som utseende og prestasjon.

#Me&U er en to-delt produksjon. Først gjennomføres en times verksted der ungdommene deltar i skapende prosess og visning. Deltagerne møter hverandre aktivt, reflekterer sammen, deler erfaringer, deltar i en kunstnerisk prosess og lager korte koreografier. Materiale fra verkstedet tas videre inn i en scenisk forestilling.

Publikum sitter først i grupper rundt hver ”sin” utøver. Fem dansesoloer utspiller seg i rommet. Publikum kommer tett på én utøver og dennes personlige historie, med tema som for eksempel kjønnsidentitet, mot til å ta egne valg, utilstrekkelighet, kroppsfiksering og seksualitet. De fem soloene utspiller seg simultant i rommet, og lyder og historier smitter over på hverandre. Etter hvert kommer de fem utøverne sammen i ulike tablåer og gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest osv.

Vi opplever sterke historier om støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

 

Vi har et svært begrenset antall billetter. Send mail til sofie@scenekunstbruket.no med forespørsel. 

 

Kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström Nesse
Faglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Dramaturg: Marius Kjos
Komponist: Julia Gjertsen
Kostyme: Antti Björn
Lys: Anders Ødegaard
Produsent: Rom for Dans m/ Camilla Myhre

KROMspring
en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

Mønstringen/festivalen KROMspring er en samling med 5 av våre profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum knyttet til festivalen Showbox, arrangert av Scenekunstbruket.

Fredag arrangerer vi i samarbeid med ShowBox fagdag om deltakelse.

Vårt arbeid på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

KROMspring: Mellomtiden 1 KROMspring: Mellomtiden 2