Kræsjkurs i internasjonal strategi og tilstedeværelse for scenekunstnere
AVLYST: Kræsjkurs i internasjonal strategi og tilstedeværelse

AVLYST: Kræsjkurs i internasjonal strategi og tilstedeværelse

Assitej/Danse- og teatersentrum

02/12/2021 - 13:00 - 15:00
For scenekunstnere

AVLYST!

Scenekunstfestivalen Showbox er en arena med et internasjonalt publikum som er interessert i norsk scenekunst og vi samarbeider tett med festivaler og organisasjoner rundt om i verden.

Hvert år samarbeider vi med Danse- og teatersentrum om å få internasjonale gjester til Showbox, og på den måten få vist fram norsk scenekunst til et internasjonalt publikum. Vi er også medlemmer av Assitej som jobber strategisk for å promotere scenekunst for det unge publikumet gjennom sitt internasjonale nettverk.

Danse- og teatersentrum (DTS) og Assitej Norge er brobyggere mellom nasjonal og internasjonal scenekunst gjennom samarbeid, nettverk og formidling. Gjennom Assitej International og gjennom Norwegian Arts Abroad får scenekunstnere tilgang til verdens største nettverk innen scenekunst, og kunnskap om produksjons- og visningsforhold i ulike regioner i verden.

På dette kræsj-kurset i internasjonal strategi og tilstedeværelse vil Assitej og DTS gi deg økte sjanser til å muliggjøre dine internasjonale ambisjoner. Her viser de hvordan du med ditt kunstnerskap og scenekunstprosjekt(er) best treffer programmerere og samarbeidspartnere med dine ideer på festivaler og bransjetreff. På dette kurset jobber vi helt konkret med verktøy for promotering, markedsføring og salg av scenekunstprosjekter og kunstnerskap.

I 2022 reiser Assitej Norge og DTS med delegasjoner av norske kunstnere og produsenter til ulike festivaler i utlandet – blant annet Norway Now i regi av DTS, og Assitej Artistic Gathering 2022. Her får kunstnerne mulighet til å presentere sine kunstnerskap for en internasjonal bransje fra alle kontinenter.

https://www.assitej.no
https://www.pahn.no

Påmelding; send mail til Ingvild Lien i Assitej: ingvild.lien@assitej.no merket: Påmelding til internasjonalt kurs