Takk for i år! 2

Takk for i år!

Showboxtreet er slukket, plakatveggen plukket ned og siste forestilling er spilt på den 15. utgaven av Showbox. Takk til alle store og små publikummere, samarbeidspartnere fra inn- og utland, spillesteder, kompanier, utøvere, teknikere, frivillige, Unge stemmer, internasjonale delegater, alle som har deltatt på fagarrangementer, minglinger og fest.

Periskop har skrevet om tre av de nye, norske produksjonene vi viste på festivalen i år. Les mer her.

 

Nå skal vi bruke tiden fram til jul på å pakke ned kontorene, før vi flytter til Kabelgata 19 fra nyttår.

Vi gleder oss allerede til neste festival, så hold av uke 49! ❤️