KROMspring: Mellomtiden

Rom for dans – KROMspring

KROMspring

en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

 

Under Showbox arrangerer Rom for dans en mønstring kalt KROMspring. Den består av en samling med 5 av Rom for dans sine profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum.

Fredag arrangerer Showbox og Rom for dans sammen et seminar om medvirkning og deltakelse. Les mer om Medvirkning i praksis, et iscenesatt seminar her.

Arbeidet på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

Forestillingene og arrangementene i KROMSpring finner du i programmet.

 

Foto fra forestillingen Mellomtiden.