Musikk og danseglede for de minste

Musikk og danseglede for de minste

I samarbeid med Dansens Hus inviterer vi til forestillingen Kaleidoscope av Shi Pratt.

Publikum inviteres inn i et landskap av tekstur, lys, farge og lyd og blir med utøverne på en all-sanselig opplevelse. I et synestetisk miljø, hvor sanser møter sanser, og med samvær som bæremotiv, tar vi en fantasirik reise gjennom farger, bevegelse, lyd og landskap, tonesatt av levende musikk, lyder, sang og tale.

Publikum er velkommen til å delta i musikk- og danseglede. Forestillingen vil gi en mengde sanseopplevelser gjennom sang og en rekke dynamiske bevegelser i en støttende og inkluderende fellesskapssetting. Forestillingen er tilpasset et nevrodiverst publikum med komplekse og sammensatte behov, er universelt tilgjengelig og skaper en felles opplevelse for nevrotypiske og nevrodiverse barn og barn med komplekse og spesielle behov. Ved å skape en felles opplevelse for alle barn, skapes en scene som kan være transformativ, morsom og et nytt møtepunkt for vennskap.

I et rom hvor nevrologisk mangfold er i fokus; et sansevennlig, ikke dømmende rom, med dempet lyssetting (men lyset vil forbli på gjennom hele forestillingen), og med sansevennlig lyd, vil publikum ha frihet til å snakke og gå rundt uten egne begrensninger rundt støy eller bevegelse. Publikum kan føle og oppdage miljøet fritt, eller finne et behagelig sted å sitte.

Passer for barn fra 0 – 3 år, og for alle med behov for en litt mer avslappa stemning i scenerommet, eller for de som trenger tilrettelegging av ulik art.

Shi Pratt er en danser, koreograf og pedagog med base i Oslo. Hun har samarbeidet med anerkjente dansere, kompanier, musikere og filmskapere i Israel, Europa, Afrika, Skandinavia og USA, og skaper fremdeles dans på oppdrag for ulike dansekompanier, festivaler og undervisningsinstitusjoner. Gjennom sitt koreografiske arbeid har hun utviklet en egen teknikk for undersøkelse av bevegelse; TooBox, som hun underviser i, samtidig som hun også underviser i Gaga, Yoga, GYROTONIC® og GYROKINESIS®. Siden 2008 har hun produsert og vært utøver gjennom sitt eget kompani, Kaliko Kids, som produserer egne forestillinger i ulike samarbeidskonstellasjoner. Hun har en master i koreografi fra KHiO, Kunsthøgskolen i Oslo, og er stolt mor til to barn.

https://www.shipratt.com/

Illustrasjon: Arnold Starr