Showbox i Montreal, Canada

Panta Rei Danseteater – Make me Dance. Foto: Tale Hendnes

Showbox og Scenekunstbruket er for øyeblikket på vei til CINARS, som annethvert år siden 1984 har  blitt arrangert i Montreal, Canada. Dette er en stor, internasjonal showcase med over hundre forestillinger fra Canada og utlandet. Her møter vi og utvider vi vårt internasjonale nettverk, forteller om scenekunstfeltet for barn og unge i Norge,Scenekunstbrukets repertoar og ikke minst; Showbox. Vi skal også på vår «vennskapsfestival» Les Coups de Théâtre. Deres kunsteriske og daglige leder Rémi Boucher har vært på Showbox flere ganger, og kommer tilbake også i år.

Tre forestillinger fra Showbox 2017 til CINARS

Showbox i Montreal, Canada

Simone Grøtte – Glemt. Foto: Marielle Amelie Lind Hansen

Vi syns det er ekstra gøy at to av danseforestillingene vi programmerte til festivalen i fjor, og som Scenekunstbruket har i sitt repertoar, er plukket ut til CINARS i år. Tony Tran og Antero Heins Makt og Avmakt, Panta Rei Danseteaters Make me Dance og Simone Grøttes Glemt ble en buzz blant de internasjonale delegatene på Showbox 2017. Det er fint å se at vi på denne måten er med på å løfte feltet, og at å være en del av programmet på Showbox kan bidra til å gi resultater for det norske scenekunstfeltet ute i verden.

Showbox i 2017 ble gjestet av delegater fra Asia, Europa og Nord-Amerika, og også i år venter vi flere internasjonale delegater som gleder seg til å se ny, norsk scenekunst.